عجب صبری خدا دارد

اهانت به کلام خداوند

اهانت به نفس بشریت است

اهانت به تمام ادیان آسمانی است

اهانت به تمام اعتقادات بشر است

انکه اهانت میکند و آنکه از اهانت کننده حمایت میکند و آنکه سکوت میکند به یک اندازه گناهکار است و پیروان تمام ادیان آسمانی بدانند که اهانت به هر یک از مقدسات نوع بشر چه اسلام. چه یهود . چه مسیحیت در نهایت به دین ستیزی و  اهانت به تمامی انسانهای متفکر و متعقل می‌ا‌نجامید و محکوم است . 

/ 0 نظر / 17 بازدید