206آپشن

+ 206 آپشن

٢٠۶ صندوقداری که ثبت نام کرده بودم و قراربود دی ماه تحویل بگیرم ، اول اسفند با سلام و صلوات و  هزار راه نرفته تحویل گرفتم ، امسال عید یه ماشین حسابی زیر پامه.

قراره کورش از آمریکا بیاد گفتم با پیکان که نمیشه رفت مسافرت عید ، اونم با مهمون خارجی ، مگه میشه ؟

رنگ طلایی، ماه ، حرف نداره ، آهنایی که میگن طلایی هم شد رنگ ، حسودیشون شده .

چشم ندارن ماشین نوی منو  ببینن ، بترکه چشم حسود .

الهی کورشید که ماشینمو چشم زدید ده روز تمیز نباشه ..

چنان بارندگی شد که نگو ، یکهو آسمون سوراخ شد .

امروز هوا نسبتا خوبه ولی یکخورده سرده ، ماشین رو آوردم بچه ها ببینن ، لذت ببرن که پسر کوچیکه همسایشون گفت :

- ماشین عیده تونه

- آره عموجون

- سبزش کو

به ماری نگاه کردم.

- این بچه همسایتون با من شوخی داره؟ از این شوخیا خوشم نمیادا!

دوباره شروع کرد که،

- عمو ماشینت آکواریوم که داره ، اگه سبزه هم داشت راستی راستی ماشین عید بود.

- عموجان من اهل شوخی نیستم .

دستمو گرفت و کشید .

- بیا بیا نگاه کن ، تو آکواریوم ماشینت فقط ماهی کم داره.

رفتیم عقب ماشین دیدم دست ایران خودرو درد نکنه . آدم پول یک پژو میده ، اشانتیونش یک آکواریو م میذارن روش. بچه دورغ نگفته بود شوخی هم نمیکرد .

چراغ خطر پر آب بود . آنقدر قشنگ توش آب موج میزد که نگو ، اگه ماهی توش بود کلی قشنگتر هم میشد.

ماری گفت:

رفیق ما رو باش، تو نری بازار بازار میگنده ، 

- دختر حسابی مفصر منم یا ایران خودرو .

- خوب یه خارجی شو میخریدی. تو که همان پول رو دادی مونتاژ خارج میگرفتی.

- رفتم سراغ گل قیمت پژو پارس رو داشت هیکل 206، تو بودی وقتی پولت نمیرسید چی کار میکردی؟

- تو که پول نداری برای چی میای در خونه ما مزاحم میشی؟

- حالا وسط دعوا نرخ تعیین میکنه . آدم دو تا دوست مثل تو داشته باشه دشمن میخواد برای چی؟

- چشمم روشن با یکی دیگه هم دوست شدی ، مرده شور تو و ماشینت رو ببره ، حالا می خواستم شب بهت افتخار بدم منو  شیرینی ماشینت شام مهمون کنی .

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
رضا

به به مبارکه شیرنی یادت نره ها[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

رضا

بروزم و منتظر حظور سبزت[گل]

رضا

دلم خیلی بد گرفته[ناراحت] دارم خفه میشم[گریه]