و اما ما

 

 

 

 

خدایا شکرت !  شکر تمام نعمتهایی که قدرش را نمیدانیم و غرغر هم می کنیم

 

  " قابل توجه آن دسته از عزیزانی که همیشه ناشکــــــر هستند


من این مقاله رو برای برای آن دسته از عزیزانی گذاشتم که همیشه ناشکر هستند و قدر سلامت و چیزهایی که در زندگی دارن نمی دونندبرای آن دسته از کسانی که همیشه از دوران بد کودکی و نداشتنها مینالندبرای کسانیکه در دوران بچگی از مدرسه و درس و معلم گله داشتن و فراری بودنبرای آنهای که از خدا برای چیزهای کوچیک گله میکنن و قدر نعمتهاشو نمیدونندبرای آنهای که فکر میکنن دیگه خیلی دیر شده و از آنها دیگه گذشتهبرای آنهای که امیدی به آینده ندارن و لذتها و نعمتهای اطرافشون نمی بینندبرای آنهای که که منتظر معجزه ای هستن و اعتماد بنفس خودشون از دست دادندو برای آنهایی که در زندگی صبر و تحمل از دست دادند و به آینده امیدی ندارند


و برای آنهایی که که همیشه میگویند نه, شدنی نیست, نمیشه, غیر ممکنهو برای آنهایی که همه چیزی را گردن دیگران میاندازند و به خودشون اطمینان ندارندو برای آنهایی که فکر میکنند باید دلیلی برای لبخند و خوشحالی داشتو برای آنهایی که فکر میکنند دل خوش سیری چندو برای آنهایی که به این اعتقاد ندارند که هر چیزی شدنیستو برای آنهایی که فکر میکنند یک کار رو نمیشه تا آخر تمام کرد

:53::53::53:

این مقاله را برای دیگر دوستان بفرستید و به آنها یاد آوری کنید که هیچچیزی در دنیا با ارزش تر و مهم تر از سلامتی‌ نیست و هیچ وقت نباید امید رادر زندگی‌ از دست داد و هیچ چیزی قوی تر از اراده خود آدم نیست


+++++++++++++++++++++

/ 0 نظر / 24 بازدید