عیدهمه مبارک

قابل توجه متولدین سال ببر

ببر جسور و متهور است

به سوی دشمن یورش میبرد اما متوجه است که زیر پایش سفت باشد

در برابر گاو به خاک میافتد تا

اول در مسیر ضربه شاخ او قرار نگیرد

دوم بتواند به راحتی گلوی گاو را با دندان پاره کند

با این همه حیوان بلند پروازی است و از حضور در بلندی لذت میبرد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید