دبیرستان سپاه دیروز

با توجه به بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی به نظر میرسد مسئولین محترم دبیرستان سپاه باید در فکر زمینی به جهت انتقال دبیرستان سپاه به مکانی خارج از سفارت جدید التاسیس آمیرکا در تهران باشند . این مطلب باعث نگرانی دولت شوروی برای سفرای خود در تهران خواهد شد .

قابل توجه سفارتخانه‌های انگلیس و ....

/ 0 نظر / 21 بازدید